Dakkennis

Inspectie en onderhoud

RI&E dakveiligheid Bestek en aanbesteding Wateraccumulatie

 

Als professioneel gebouwbeheerder wordt u regelmatig geconfronteerd met terugkerende kosten voor dakonderhoud en renovatie van platte daken. In de praktijk komen onvoorziene uitgaven voor door onverwachte gebreken of een voortijdig einde van de technische levensduur van een dak.

Huidige begroting- en planningssystemen zijn veelal gebaseerd op kengetallen maar missen in praktijk aansluiting bij werkelijke situatie. Onderhoud en renovatie dienen niet alleen te zijn afgestemd op de technische behoefte van een dak. Ook de resterende exploitatie termijn van een object draagt bij tot afwegingen in investeringen.

EfficiŰnt dakbeheer vraagt om duidelijk inzicht in de kwaliteit van de dakbedekking.Technische problemen dienen op een professionele wijze te worden ge´nventariseerd.

De verenigde dakadviseurs hebben in het traject van onderzoek, beoordeling en advisering een no nonsense benadering met pragmatische oplossingen. De objectief uitgevoerde inspecties zijn gericht puur op technisch noodzakelijke maatregelen. Gezamenlijk met bijvoorbeeld een factor als de exploitatietermijn van het object kan een onderhouds- en renovatieplan worden opgesteld of meerjarenplan worden geactualiseerd. Dit draagt bij tot een hoger rendement op de onderhoudsinvesteringen van uw objecten.

U wordt op deze website in de toekomst verder ge´nformeerd over belangrijke onderwerpen die u in de praktijk helpen bij uw dakbeheer.

Publicaties


Print deze pagina