Organisatie

Stichting organisatie

Thema-avonden

Aanmelding aansluiting

 

De dakadviseur die zich wil aansluiten bij de Stichting Verenigde Dakadviseurs maakt dit kenbaar door een bericht aan het secretariaat. Deze aanmelding wordt voorgelegd aan de reeds aangesloten dakadviseurs ter beoordeling.

Voor de diensten die de Stichting Verenigde Dakadviseurs verleent, betaalt de aangesloten dakadviseur een jaarlijks bedrag.

Het huishoudelijk reglement bevat de criteria voor aansluiting bij de Stichting Verenigde Dakadviseurs.
Klik hier voor aanmelding aansluiting bij de Stichting Verenigde Dakadviseurs.